Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
25 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ อปท.
22 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
19 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
14 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
03 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
18 ม.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ
17 ม.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือประกอบการรับชำระภาษีอากร
13 ม.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th