Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการบริหารความเสี่ยงในองค์กรภาครัฐ
26 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
25 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ อปท.
22 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
19 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
14 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
03 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
18 ม.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ
17 ม.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คู่มือประกอบการรับชำระภาษีอากร

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th