Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ก.พ. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี เทศบาลตำบลเถินบุรี ขอกราบขอบพระคุณบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ที่มอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้แก่ศูนย์เด็กเล้กบ้านป่าตาล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 261 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล

13 ก.พ. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี การประชุมหารือโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี

09 ก.พ. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนชาวตำบลเถินบุรี รวมใจทำแนวกันไฟและทำความสะอาดรอบบ่อขยะมูลฝอยหมู่ที่ 1,2,3,4,5 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

08 ก.พ. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คณะกรรมการประเมินกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอเถิน ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินกองทุนสุขภาพตำบลเถินบุรี ปี 2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเถินบุรี

26 ม.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรฯ ปี 2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ บ้านวังหิน หมู่6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

19 ม.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี เจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลเถินบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2561 วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนล้อมแรดวิทยา

13 ม.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านท่าหลวง โดยเทศบาลตำบลเถินบุรี

04 ธ.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประชุมพิจารณาการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินคงเหลือ ประจำปี 2559 วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี

26 ต.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลเถินบุรี เข้าร่วมงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดล้อมแรด

12 ก.ย. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นายกสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเถินบุรีและศูนย์เด็กเล็กป่าตาล จำนวนศูนย์ละ 1 ทุน ณ. วันที่ 23 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  โทรสาร : 054348137  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th