Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ก.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำโท้ง หมู่ 1 ตำบลเถินบุรี

22 ส.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลเถินบุรี นำโดยนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี ร่วมรณรงค์ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ 4

21 ส.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลเถินบุรี นำโดยนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี เข้าร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ในวันที่ 21สิงหาคม 2562 ณ ตลาดบ้านท่า หมู่ 4

15 ส.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพุธทศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์เย็นเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการ เข้าวัดวันธรรมสวนะหรือวันพระ ประจำปี 2562 ณ วัดวังหิน หมู่ 6

30 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรีร่วมโครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บ้านนายนพคุณ คำภิระวัน หมู่ 3 ตำบลเถินบุรี

24 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 07.00 น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพุธทศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตารเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการ เข้าวัดวันธรรมสวนะหรือวันพระ ประจำปี 2562 ณ วัดท่าเมล์ชัย หมู่ 11

15 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานและประชาชนในตำบลเถินบุรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตตำบลเถินบุรี ในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2562

12 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานและประชาชนในตำบลเถินบุรี ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตตำบลเถินบุรี ในวันที่ 12 กรกรฎาคม 2562

12 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานและประชาชนในตำบลเถินบุรี ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตตำบลเถินบุรี ในวันที่ 12 กรกรฎาคม 2562

05 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรีพร้อมด้วยกลุ่ม อสม. ประธานแม่บ้าน ตัวแทนชุมชุม เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th