Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 พ.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี

29 พ.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี

08 เม.ย. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าทำความสะอาดตลาดบ้านท่าหลวง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

08 เม.ย. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 8 เมษายน 2563 คณะบริหารเทศบาลตำบลเถินบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ให้กับวัดในเขตตำบลเถินบุรี พร้อมทั้งมอบ หน้ากาก face shield ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเถินบุรี และมอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลเถินบุรี เพื่อเป็นก

31 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี เนื่องด้วยในวันที่ 27 มีนาคม ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปางได้เข้ามาปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาลและพัฒนาบ่อบาดาล ตามโครงการศึกษาการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ เทศบาลตำบลเถินบุรี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีความลึก 10

27 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ทำการคัดกรองเบื้องต้นแก่พนักงาน ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ให้พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการใส่หน้ากากพร้อมทาแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19

27 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ตลาดบ้านท่าหลวง ประชาชนร่วมกับเทศบาลตำบลเถินบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาดตลาดบ้านท่าหลวง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19

26 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง ได้ทำการเจาะบ่อบาดาล ตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน้ำยาก เขตเขตพื้นที่ หมู่ 14 บ้านวังหินพัฒนา

26 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ทำการคัดกรองเบื้องต้นแก่พนักงาน ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ให้พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการใส่หน้ากากพร้อมทาแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ละสร้างความมั่นใจให้

17 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเถินบุรีได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19)โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การทำผ้าปิดจมูก โดยมีนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th