Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 ส.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพุธทศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์เย็นเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการ เข้าวัดวันธรรมสวนะหรือวันพระ ประจำปี 2562 ณ วัดวังหิน หมู่ 6

30 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรีร่วมโครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บ้านนายนพคุณ คำภิระวัน หมู่ 3 ตำบลเถินบุรี

24 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 07.00 น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพุธทศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตารเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการ เข้าวัดวันธรรมสวนะหรือวันพระ ประจำปี 2562 ณ วัดท่าเมล์ชัย หมู่ 11

15 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานและประชาชนในตำบลเถินบุรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตตำบลเถินบุรี ในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2562

12 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานและประชาชนในตำบลเถินบุรี ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตตำบลเถินบุรี ในวันที่ 12 กรกรฎาคม 2562

12 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานและประชาชนในตำบลเถินบุรี ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตตำบลเถินบุรี ในวันที่ 12 กรกรฎาคม 2562

05 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรีพร้อมด้วยกลุ่ม อสม. ประธานแม่บ้าน ตัวแทนชุมชุม เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี

18 มิ.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรีกล่าวเปิดงาน ณ ที่สาธารณประโยชน์บ้านท่าหลวง

30 พ.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี โครงการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี

24 พ.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี เข้าร่วมโครงการลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา โดยมีนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วัดดอยป่าตาล

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th