Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี เนื่องด้วยในวันที่ 27 มีนาคม ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปางได้เข้ามาปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาลและพัฒนาบ่อบาดาล ตามโครงการศึกษาการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ เทศบาลตำบลเถินบุรี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีความลึก 10

27 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ทำการคัดกรองเบื้องต้นแก่พนักงาน ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ให้พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการใส่หน้ากากพร้อมทาแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19

27 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี นที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ตลาดบ้านท่าหลวง ประชาชนร่วมกับเทศบาลตำบลเถินบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาดตลาดบ้านท่าหลวง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19

26 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง ได้ทำการเจาะบ่อบาดาล ตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน้ำยาก เขตเขตพื้นที่ หมู่ 14 บ้านวังหินพัฒนา

26 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ทำการคัดกรองเบื้องต้นแก่พนักงาน ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ให้พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการใส่หน้ากากพร้อมทาแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ละสร้างความมั่นใจให้

17 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเถินบุรีได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19)โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การทำผ้าปิดจมูก โดยมีนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน

11 มี.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.27 น.เทศบาลตำบลเถินบุรีได้ทำพิธีลงเสาเอกการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถินเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี คณะบริหาร พนักงาน และประชาชนเข้าร่วม

11 ม.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเถินเถินบุรี ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเถินบุรี

08 ม.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ชมรมผู้สูงอายุตำบลเถินบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลเถินบุรี นำโดยนายกสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี จัดกิจกรรมแลกของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับผู้สูงอายุในตำบลเถินบุรี ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดบ้านท่าหลวง

27 ธ.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทต.เถินบุรีได้ทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ฯ โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หน้าวัดบ้านท่าหลวง หมู่ 4

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th