Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ม.ค. 2563
ถึง
10 ม.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7
10 ม.ค. 2563
ถึง
10 ม.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14
09 ธ.ค. 2562
ถึง
09 ธ.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี
18 พ.ย. 2562
ถึง
18 พ.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562
04 พ.ย. 2562
ถึง
04 พ.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
04 พ.ย. 2562
ถึง
04 พ.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรรับปรุงต่อเติมหลังคาที่จอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
31 ต.ค. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
31 ต.ค. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
11 ต.ค. 2562
ถึง
11 ต.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ซอย 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
11 ต.ค. 2562
ถึง
11 ต.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ซอย 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th