Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2561
ถึง
20 ก.พ. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการขยายสูบน้ำพลังไฟฟ้า โดยวางท่อ PE ชั้นแรงดัน PN 4 ขนาด ศก. 315 มม.จำนวน 3 จุด รวมความยาว 520.00 เมตร พร้อมงานโรงน้ำสูบพลังไฟฟ้า 1 ชุด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ถึง บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
14 ก.พ. 2561
ถึง
14 ก.พ. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ที่ 11 ถึง บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
12 ก.พ. 2561
ถึง
12 ก.พ. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
31 ม.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ตามมาตารฐานกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
23 ม.ค. 2561
ถึง
23 ม.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
23 ม.ค. 2561
ถึง
23 ม.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
19 ธ.ค. 2560
ถึง
19 ธ.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
13 ธ.ค. 2560
ถึง
13 ธ.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ตามมาตารฐานกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
13 ธ.ค. 2560
ถึง
13 ธ.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
06 ธ.ค. 2560
ถึง
06 ธ.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควปินหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  โทรสาร : 054348137  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th