Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ส.ค. 2560
ถึง
21 ส.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
16 ส.ค. 2560
ถึง
16 ส.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
16 ส.ค. 2560
ถึง
16 ส.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
19 ก.ค. 2560
ถึง
19 ก.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
19 ก.ค. 2560
ถึง
19 ก.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดท่าเมล์ชัย บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ที่ 11 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
13 ก.ค. 2560
ถึง
13 ก.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำเดิม และก่อสร้างห้องน้ำคนชรา+ห้องน้ำหญิงที่จุดพักรอรถ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
12 ก.ค. 2560
ถึง
12 ก.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
05 ก.ค. 2560
ถึง
05 ก.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3,5,7 บ้านท่า หมู่ที่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
04 ก.ค. 2560
ถึง
04 ก.ค. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งแพะและดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งหนอง บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
19 มิ.ย. 2560
ถึง
19 มิ.ย. 2560
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศโครงการราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  โทรสาร : 054348137  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th