Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ก.ค. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.)
29 ก.ค. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
29 ก.ค. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
08 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.)
29 พ.ค. 2563
ถึง
29 พ.ค. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.)
30 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.)
22 เม.ย. 2563
ถึง
22 เม.ย. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
10 เม.ย. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
09 เม.ย. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2563
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th