Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ส.ค. 2562
ถึง
13 ส.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
13 ส.ค. 2562
ถึง
13 ส.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
22 ก.ค. 2562
ถึง
22 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
22 ก.ค. 2562
ถึง
22 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
19 ก.ค. 2562
ถึง
19 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)
09 ก.ค. 2562
ถึง
09 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
09 ก.ค. 2562
ถึง
09 ก.ค. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 มิ.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 มิ.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
12 มิ.ย. 2562
ถึง
12 มิ.ย. 2562
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ 4 - บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th