Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ธ.ค. 2561
ถึง
11 ธ.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
11 ธ.ค. 2561
ถึง
11 ธ.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
11 ธ.ค. 2561
ถึง
11 ธ.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
31 ต.ค. 2561
ถึง
31 ต.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงาน สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
12 ต.ค. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
28 ก.ย. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงาน สขร.ประจำเดือน กันยายน 2561
19 ก.ย. 2561
ถึง
19 ก.ย. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี ถึง บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงาน สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
31 ก.ค. 2561
ถึง
31 ก.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) บ้านสองแควตะวันออกก หมู่ที่ 9 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th