Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ก.พ. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562
28 ธ.ค. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
20 พ.ย. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
15 พ.ย. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานของตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
14 พ.ย. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
22 ต.ค. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
19 ต.ค. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานสถิติผู้ใช้บริการตำบลเถินบุรี ประจำปี 2561
18 ต.ค. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
17 ต.ค. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
11 ต.ค. 2561 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th