Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ธ.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ2559
02 ธ.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี
30 พ.ย. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559
15 ต.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
13 ต.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
05 ต.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560
02 ต.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
30 ส.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี
15 ส.ค. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560
21 มิ.ย. 2560 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี แผนพัฒนาสามปี ปี2559-2561

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th