Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ธ.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
06 ก.ย. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 2ประจำปี 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
14 ส.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ประจำปี 2562
13 ส.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
07 มิ.ย. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
06 มิ.ย. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เทศบาลตำบลเถินบุรี (พ.ศ.2561-2565)
12 พ.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ( 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 พ.ค. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1(6เดือน) ประจำปี 2562
18 เม.ย. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะและประพฤติมิชอบ
10 เม.ย. 2562 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานรายจ่ายตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (6 เดือนแรก)

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th