Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

     เทศบาลตำบลเถินบุรี ตั้งอยู่ที่ พิกัด 205435 แผนระวาง 4844 ตามแผนที่ มาตราส่วน 1 : 5000 มีพื้นที่ทั้งหมด 42,525 ไร่ หรือ 104 ตารางกิโลเมตร
 
     จำแนกออกเป็น
        ที่อยู่อาศัย : 1,895 ไร่
        ทำนา : 6,874 ไร่
        ทำสวน : 4,841 ไร่
        ที่ป่าสงวน : 28,774 ไร่
        ที่สาธารณประโยชน์ : 641 ไร่


อาณาเขต

          
เทศบาลตำบลเถินบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเถิน ห่างจากอำเภอเถิน 5 กิโลเมตร
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลล้อมแรด,ตำบลนาโป่ง อำเภอเถินจังหวัดลำปาง
 
ตำบลแม่วะ,ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลแม่มอก,เทศบาลตำบลเวียงมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
ตำบลนาโป่ง อำเภอเถินจังหวัดลำปาง
 


เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th