Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

     เทศบาลตำบลเถินบุรี ตั้งอยู่ที่ พิกัด 205435 แผนระวาง 4844 ตามแผนที่ มาตราส่วน 1 : 5000 มีพื้นที่ทั้งหมด 42,525 ไร่ หรือ 104 ตารางกิโลเมตร
 
     จำแนกออกเป็น
        ที่อยู่อาศัย : 1,895 ไร่
        ทำนา : 6,874 ไร่
        ทำสวน : 4,841 ไร่
        ที่ป่าสงวน : 28,774 ไร่
        ที่สาธารณประโยชน์ : 641 ไร่


อาณาเขต

          
เทศบาลตำบลเถินบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเถิน ห่างจากอำเภอเถิน 5 กิโลเมตร
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลล้อมแรด,ตำบลนาโป่ง อำเภอเถินจังหวัดลำปาง
 
ตำบลแม่วะ,ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลแม่มอก,เทศบาลตำบลเวียงมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
ตำบลนาโป่ง อำเภอเถินจังหวัดลำปาง
 


เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th