Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา


 

 
 เทศบาลตำบลเถินบุรี  เริ่มแรกได้มีการก่อตั้งเป็นสภาตำบล จากนั้นได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาพตำบล พ.ศ. 2537 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

 


  สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (ข้างป้อมตำรวจทางหลวง)

ภาพตราประจำเทศบาลตำบลเถินบุรีภาพตราประจำเทศบาลตำบลเถินบุรี (ทะเบียนท้องถิ่น) 
คำอธิบายตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลเถินบุรี
            

     ขนาด : เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ตรา
     รูปลักษณะ
          - ภาพดวงตราประจำเทศบาล
            ขอบบนมีอักษร “เทศบาลตำบลเถินบุรี”
            ขอบล่างมีอักษร “จังหวัดลำปาง"
          - ภาพดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องถิ่น
            ขอบบนมีอักษร “สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี”
            ขอบล่างมีอักษร “นายทะเบียนท้องถิ่น”


     เป็นรูปพระธาตุวัดดอยป่าตาล ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 30 เมตร มีฐานจัตุรัส กว้าง 9 เมตร บนยอดฉัตรของเจดีย์ มีลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐ์ไว้ ในวันขึ้น 15 ค่ำ บางเดือนลูกแก้วบนยอดเจดีย์จะแสดงอภินิหารด้วยการเปล่งแสง เป็นประกายสุกสว่าง เมื่อ ปี 2501 อำเภอเถินประสบภาวะแห้งแล้ง ลูกแก้วหลุดจากจากยอดเจดีย์ มีผู้เก็บกลับมาไว้เมื่อปี 2502 ครูบาอภิชัยขาวปี มาเป็นประธานยกฉัตร นำลูกแก้วขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดเจดีย์ตามเดิม ซึ่งปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้
 

 

 เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th