Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (14 พ.ย. 2561)  
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ต.ค. 2561)  
รายงานสถิติผู้ใช้บริการตำบลเถินบุรี ประจำปี 2561 (19 ต.ค. 2561)  
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ต.ค. 2561)
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (17 ต.ค. 2561)
รายงานสถิติผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมโครงการปฐมพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉิน EMS ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561... (09 ก.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 เม.ย. 2561)
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะ 6 เดือน ประจำปีงบประม... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องกำหนดนโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงา... (08 ก.พ. 2561)
ข้อบังคับเทศบาลตำบลเถินบุรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการตำบลเถินบุรี (09 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (09 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (09 ม.ค. 2561)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ2559 (09 ธ.ค. 2560)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ. ห้อ... (02 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559 (30 พ.ย. 2560)
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 (15 ต.ค. 2560)
คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ ๑๙... (13 ต.ค. 2560)
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (05 ต.ค. 2560)
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (02 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

“ประเพณียี่เป็ง ประจำปี ... (21 พ.ย. 2561)  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)

คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล... (23 ต.ค. 2561)

คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล... (23 ต.ค. 2561)

คณะผู้บริหาร นำโดยนายสวงค... (01 ต.ค. 2561)

นำส่งขยะอันตราย จำนวน 1.5... (27 ก.ย. 2561)

โครงการบำบัดฟื้นฟูสู่คุณภ... (19 ก.ย. 2561)

โครงการอบรมมัคทายกตำบลเถิ... (18 ก.ย. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (17 ก.ย. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (26 ส.ค. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (19 ส.ค. 2561)

วันที่12 สิงหาคม 2561 เวล... (12 ส.ค. 2561)

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เว... (12 ส.ค. 2561)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (09 ส.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลเ... (09 ส.ค. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (04 ส.ค. 2561)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เว... (28 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังหิน หมู่... (11 ธ.ค. 2561)  
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบ... (11 ธ.ค. 2561)  
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13... (11 ธ.ค. 2561)  
รายงาน สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (31 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-ก... (12 ต.ค. 2561)
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (12 ต.ค. 2561)
รายงาน สขร.ประจำเดือน กันยายน 2561 (28 ก.ย. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตาล หมู... (19 ก.ย. 2561)
รายงาน สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (31 ส.ค. 2561)
รายงาน สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (31 ก.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (31 ก.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (31 ก.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 (เมษายน - ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (09 ก.ค. 2561)
รายงาน สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 2561)
รายงาน สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (31 พ.ค. 2561)
รายงาน สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561 (30 เม.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 (30 เม.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ... (30 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th