Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ2559 (09 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559 (30 พ.ย. 2560)  
คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ ๑๙... (13 ต.ค. 2560)  
แผนป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ 2561-2564 (02 มิ.ย. 2560)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ 2560 (26 พ.ค. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 7 เม.ย. 60 ปีงบประมาณ ... (10 เม.ย. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ปีง... (16 ก.พ. 2560)
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (09 ก.พ. 2560)
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1 ตุลาคม - ธั... (05 ม.ค. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/25... (20 ธ.ค. 2559)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเถินบรี ประจำปีงบประมาณ 2559 (21 พ.ย. 2559)
แผนผังการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (22 ต.ค. 2559)
แผนผังกระบวนการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ (20 ต.ค. 2559)
คู่มือการับเรื่องราวร้องทุกข์ (20 ต.ค. 2559)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลเถินบุร... (13 ต.ค. 2559)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลเถินบุรี... (13 ต.ค. 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (12 ต.ค. 2559)
รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 ต.ค. 2559)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2559 (05 ต.ค. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559รอบ... (05 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลเถินบุรี ขอกราบ... (14 ก.พ. 2561)  

การประชุมหารือโครงการพระร... (13 ก.พ. 2561)  

คณะผู้บริหาร พนักงาน และป... (09 ก.พ. 2561)  

คณะกรรมการประเมินกองทุนสุ... (08 ก.พ. 2561)

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลย... (26 ม.ค. 2561)

เจ้าหน้าที่และประชาชนตำบล... (19 ม.ค. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประ... (13 ม.ค. 2561)

ประชุมพิจารณาการใช้เงินกอ... (04 ธ.ค. 2560)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พน... (26 ต.ค. 2560)

นายกสวงค์ ใหม่ตัน นายก... (12 ก.ย. 2560)

นายกสวงค์ ใหม่ตัน พร้อมที... (04 ก.ย. 2560)

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นา... (29 ส.ค. 2560)

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นา... (21 ส.ค. 2560)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นา... (15 ส.ค. 2560)

นายกสวงค์ ใหม่ตัน ปลัดอุ... (12 ส.ค. 2560)

คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบ... (12 ส.ค. 2560)

นายกสวงค์ ใหม่ตัน พร้อมค... (09 ส.ค. 2560)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นา... (31 ก.ค. 2560)

นายกสวงค์ ใหม่ตัน และปลัด... (31 ก.ค. 2560)

นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเ... (28 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางจัดจ้างออกแบบอาคารเทศบาลตำบลเถินบุรี (02 เม.ย. 2561)  
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic ... (22 มี.ค. 2561)  
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic ... (22 มี.ค. 2561)  
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic ... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟััลท์ติกนคอนกรีต บ้านหนองซ... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศกำหนดราคารกลางจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน คัน ละ 45,000.- ... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ 11 ถ... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการไถ่ดันบ่อทิ้งขยะ บ้านป่าตาล หมู่ 2 ต.เถินบุรี อำเภอเ... (05 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ตามมาตารฐานกรมท... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการขยายสูบน้ำพลังไฟฟ้า โดยวางท่อ PE ชั้นแรงดัน PN ... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ชัย ... (14 ก.พ. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะกอก หมู่ 8 ต... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ 14... (12 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่า... (12 ก.พ. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าใหม่ หมู่ 3 ถึง ... (07 ก.พ. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ 6 ต.เถ... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ 6 ถึง บ... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำโท้ง หมู่ 1 ถึง ... (05 ก.พ. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ตามมาตารฐานกรมท... (31 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  โทรสาร : 054348137  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th