Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบสอบความพึงพอใจ

ITA 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสา... (28 ก.พ. 2562)  
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้... (28 ธ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี ประจำป... (20 พ.ย. 2561)  
รายงานผลการปฏิบัติงานของตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 25... (15 พ.ย. 2561)
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (14 พ.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ต.ค. 2561)
รายงานสถิติผู้ใช้บริการตำบลเถินบุรี ประจำปี 2561 (19 ต.ค. 2561)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ต.ค. 2561)
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (17 ต.ค. 2561)
รายงานรายจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 (11 ต.ค. 2561)
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 (11 ต.ค. 2561)
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (11 ต.ค. 2561)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
รายงานสถิติผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลเถินบุรี ประจำปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
รางานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 (07 ต.ค. 2561)
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี (05 ต.ค. 2561)
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA ) ประจำปี 2561 (04 ก.ย. 2561)
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (17 ก.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมโครงการปฐมพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉิน EMS ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561... (09 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เว... (27 พ.ค. 2562)  

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ... (12 พ.ค. 2562)  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวล... (09 พ.ค. 2562)  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวล... (09 พ.ค. 2562)

ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลต... (06 พ.ค. 2562)

โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือ... (13 เม.ย. 2562)

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวล... (12 เม.ย. 2562)

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวล... (10 เม.ย. 2562)

ประชุมคระอนุกรรมการบริหาร... (20 ก.พ. 2562)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562... (15 ก.พ. 2562)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ... (13 ก.พ. 2562)

คณะผู้บริหาร พนักงาน และป... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 25... (12 ม.ค. 2562)

เทศบาลตำบลเถินบุรี คณะบร... (21 ธ.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการอาสาพัฒนา... (19 ธ.ค. 2561)

“ประเพณียี่เป็ง ประจำปี ... (21 พ.ย. 2561)

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เ... (29 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสองแควตะวันออก... (17 พ.ค. 2562)  
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนแก้ว หมู่ที... (17 พ.ค. 2562)  
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองซาง หมู่ที... (17 พ.ค. 2562)  
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่... (17 พ.ค. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที... (17 พ.ค. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที... (17 พ.ค. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หม... (17 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควปิวหวาน หม... (14 พ.ค. 2562)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจัดจ้างหหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไป-กลับ จำนวน 5 คั... (23 เม.ย. 2562)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่... (27 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ... (27 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่ามะกอก หมู่ท... (27 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 6... (27 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2... (27 ก.พ. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังหิน หมู่... (11 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังหิน หมู่... (22 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเถินบุรี... (14 ม.ค. 2562)
ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ (11 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th