Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (29 ก.พ. 3103)  
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (09 ก.พ. 3103)  
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (12 ต.ค. 3102)  
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ2559 (09 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559 (30 พ.ย. 2560)
คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ ๑๙... (13 ต.ค. 2560)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ 2560 (26 พ.ค. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 7 เม.ย. 60 ปีงบประมาณ ... (10 เม.ย. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ปีง... (16 ก.พ. 2560)
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1 ตุลาคม - ธั... (05 ม.ค. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/25... (20 ธ.ค. 2559)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเถินบรี ประจำปีงบประมาณ 2559 (21 พ.ย. 2559)
รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 ต.ค. 2559)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2559 (05 ต.ค. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559รอบ... (05 ก.ย. 2559)
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (05 ก.ย. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุน... (13 ก.ค. 2559)
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่3 เมษายน-มิถุ... (13 ก.ค. 2559)
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่2 มกราคม-มีนา... (23 มิ.ย. 2559)
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่1 ตุลาคม-ธันว... (23 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร พนักงาน และป... (30 มิ.ย. 3103)  

คณะผู้บริหาร พนักงาน และป... (29 มิ.ย. 3103)  

โครงการ ประเพณีหล่อเทียนพ... (03 มี.ค. 3103)  

ประชุมพิจารณาการใช้เงินกอ... (04 ธ.ค. 2560)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ แล... (16 ก.ค. 2560)

โครงการ ฉีดวัคซีนสุนัข-แม... (16 ก.ค. 2560)

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศ... (04 ก.ค. 2560)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวา... (27 มิ.ย. 2560)

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (20 มิ.ย. 2560)

โครงการอบรมให้ความรู้สุขภ... (12 เม.ย. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่... (31 ม.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด... (13 ม.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้... (05 ม.ค. 2560)

5 ธ.ค. 59 คณะผู้บริหาร พน... (05 ธ.ค. 2559)

การจัดประชุมเพิ่มเติมเพื่... (24 พ.ย. 2559)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ... (11 พ.ย. 2559)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เ... (09 พ.ย. 2559)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ค... (09 พ.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมหน้าต่างแห... (09 พ.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมหน้าต่างแห... (09 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดท่าเมล์ชั... (19 ก.ค. 2560)  
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหม่ หมู่ท... (19 ก.ค. 2560)  
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำเดิม และก่อสร้างห้องน้ำคน... (13 ก.ค. 2560)  
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุ... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3,5,7 บ... (05 ก.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งแพะและดาดลำเหมือง... (04 ก.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู... (23 พ.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบาย... (23 พ.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป. ถ 7 - 0... (10 เม.ย. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งแพะและดาดลำเหมือง... (10 เม.ย. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.... (10 เม.ย. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติก สาย ลป. ถ 7-0001 ... (03 เม.ย. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติก สาย ลป. ถ 7-0001 ... (03 เม.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ... (03 เม.ย. 2560)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ ... (02 เม.ย. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (31 มี.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการโครงสร้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (20 มี.ค. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางจัดจ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศพร้อมประกันอุบัติเหตุ (14 มี.ค. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังบดทับเรียบแม่น้ำวัง บ้านวัง... (26 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  โทรสาร : 054348137  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th