Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image

แบบสอบความพึงพอใจ

ITA 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู... (01 เม.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนังงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทัก... (26 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (10 มี.ค. 2563)  
ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการทุจริต... (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้าน... (07 ม.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่องแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน (06 ม.ค. 2563)
ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563 (06 ม.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำร้องของศูนย์รับรู้เรื่องร... (06 ม.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองของศูนย์รับรู้เรื่องรา... (06 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นหนังสือร้องเรี... (06 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (06 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศ... (06 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ... (06 ม.ค. 2563)
รายงานการประเมินความเสี่่ยงการทุจริต ฯประจำปี 2563 (02 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (02 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (02 ม.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 25... (05 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เนื่องด้วยในวันที่ 27 มีน... (31 มี.ค. 2563)  

นที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ตลา... (27 มี.ค. 2563)  

สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุร... (27 มี.ค. 2563)  

สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุร... (26 มี.ค. 2563)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำน... (26 มี.ค. 2563)

วันที่่ 17 มีนาคม 2563 เว... (17 มี.ค. 2563)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวล... (11 มี.ค. 2563)

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศ... (11 ม.ค. 2563)

ชมรมผู้สูงอายุตำบลเถินบุร... (08 ม.ค. 2563)

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ... (27 ธ.ค. 2562)

“ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2... (12 พ.ย. 2562)

กิจกรรมชมรมคนรักสุขภาพบ้า... (06 พ.ย. 2562)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เ... (06 พ.ย. 2562)

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวล... (06 ก.ย. 2562)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เว... (22 ส.ค. 2562)

คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบ... (21 ส.ค. 2562)

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เ... (15 ส.ค. 2562)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นา... (30 ก.ค. 2562)

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา... (24 ก.ค. 2562)

นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศ... (15 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบ... (30 มี.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าห... (23 มี.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่... (23 มี.ค. 2563)  
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ ... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 6... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ... (27 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 - บ้านท่... (27 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบ... (27 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13 ต... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ 8 ตำ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ตำบลเ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเถ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสองแควปินหวาน หมู่ที่ 5... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) (14 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th