Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ2559 (09 ธ.ค. 2560)  
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ. ห้อ... (02 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559 (30 พ.ย. 2560)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 (15 ต.ค. 2560)
คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ ๑๙... (13 ต.ค. 2560)
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (05 ต.ค. 2560)
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (02 ต.ค. 2560)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ. ห้อง... (30 ส.ค. 2560)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 (15 ส.ค. 2560)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (21 มิ.ย. 2560)
แผนพัฒนาสามปี ปี2559-2561 (21 มิ.ย. 2560)
แผนป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ 2561-2564 (02 มิ.ย. 2560)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องป... (29 พ.ค. 2560)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ปีงบประมาณ 2560 (26 พ.ค. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 7 เม.ย. 60 ปีงบประมาณ ... (10 เม.ย. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ปีง... (16 ก.พ. 2560)
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (09 ก.พ. 2560)
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1 ตุลาคม - ธั... (05 ม.ค. 2560)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/25... (20 ธ.ค. 2559)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเถินบรี ประจำปีงบประมาณ 2559 (21 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร นำโดยนายสวงค... (01 ต.ค. 2561)  

นำส่งขยะอันตราย จำนวน 1.5... (27 ก.ย. 2561)  

โครงการบำบัดฟื้นฟูสู่คุณภ... (19 ก.ย. 2561)  

โครงการอบรมมัคทายกตำบลเถิ... (18 ก.ย. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (17 ก.ย. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (26 ส.ค. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (19 ส.ค. 2561)

วันที่12 สิงหาคม 2561 เวล... (12 ส.ค. 2561)

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เว... (12 ส.ค. 2561)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (09 ส.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลเ... (09 ส.ค. 2561)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถิ... (04 ส.ค. 2561)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เว... (28 ก.ค. 2561)

เทศบาลตำบลเถินบุรี เข้าร... (28 ก.ค. 2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เว... (26 ก.ค. 2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เว... (26 ก.ค. 2561)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เว... (25 ก.ค. 2561)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เว... (25 ก.ค. 2561)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เว... (25 ก.ค. 2561)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เว... (25 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตาล หมู... (19 ก.ย. 2561)  
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (31 ก.ค. 2561)  
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (31 ก.ค. 2561)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 (เมษายน - ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic ... (09 ก.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 (30 เม.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ... (30 เม.ย. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (17 เม.ย. 2561)
ประกาศกำหนดราคากลางจัดจ้างออกแบบอาคารเทศบาลตำบลเถินบุรี (02 เม.ย. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic ... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic ... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic ... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟััลท์ติกนคอนกรีต บ้านหนองซ... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศกำหนดราคารกลางจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน คัน ละ 45,000.- ... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ 11 ถ... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการไถ่ดันบ่อทิ้งขยะ บ้านป่าตาล หมู่ 2 ต.เถินบุรี อำเภอเ... (05 มี.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ตามมาตารฐานกรมท... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการขยายสูบน้ำพลังไฟฟ้า โดยวางท่อ PE ชั้นแรงดัน PN ... (20 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th